به گزارش روابط عمومی شرکت راهکار مدیریت منابع مانی، در راستای ارتقای عملیات و بهبود روندهای کاری، دانشگاه رازی کرمانشاه، ماژول‌های بهایابی و بودجه‌ریزی عملیاتی شرکت راهکار مدیریت منابع مانی را به مجموعه نرم‌افزارهای مالی خود اضافه کرد.

ویژگی بارز دنیای امروز تغییرات سریع در فناوری اطلاعات و افزایش رقابت در مبادلات مختلف انواع کسب و کار است. دانشگاه‌ها هم تحت تاثیر این تغییرات به آرامی تبدیل به موسساتی می‌شوند که علاوه بر مسائل آموزشی و پژوهشی، الزامات کسب و کار را در برنامه‌ریزی‌های خود پیاده‌سازی می‌کنند. در گذشته دولت‌ها و دانشگاه‌ها بازیگران کلیدی نقش‌های مالی نظام‌های آموزشی بودند، اما امروزه بازار، به عنوان ضلع سوم این مثلث به ایفای نقش می‌پردازد. در سال‌های اخیر اغلب کشورها در رابطه با تخصیص منبع مالی و استفاده از رویکردهای بازار، به دانشگاه‌ها اختیارات بیشتری داده‌اند. در واقع تحولات دانشگاه‌ها برخاسته از ترکیب استقلال بیشتر و پاسخگویی بیشتر بوده است. استفاده از ابزارهای نوین مدیریت مالی نظیر استقرار بهایابی مبتنی بر فعالیت و بودجه‌ریزی عملیاتی، راهکاری برای کمک به دانشگاه‌ها در ایفای نقش برنامه‌ریزی بهینه و پاسخگویی است.

ماده 99 قانون برنامه چهارم، دانشگاه‌ها را ملزم به تهیه بودجه عملیاتی به منظور دستیابی به بهای تمام شده فعالیت‌های آموزشـی و پژوهشـی و تعیـین هزینـه سـرانه دانشجو به منظور دریافت سهم بودجه دولتی خود از بودجه عمومی می‌نماید. در بند الف ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مجاز است هزینه سرانه تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور را در چارچوب بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد برای مراکز آموزش عالی محاسبه و تامین نماید. سیستم‌های بهایابی سنتی اغلب در تعیین دقیق هزینه‌های واقعی محصولات / خدمات ناتوان بوده و لذا باعث می‌شوند که تصمیمات مدیران عمدتا بر اساس اطلاعات نادرست (مخصوصا در مواقعی که سازمان چند محصولی / خدماتی است) اتخاذ گردد.

ماژول‌های بهایابی و بودجه‌ریزی عملیاتی که با هدف کمک به بهبود برنامه‌ریزی و عملکرد دانشگاه‌ها، سازمان‌های دولتی و مؤسسات علمی و پژوهشی، در این شرکت طراحی، تولید و پیاده‌سازی شده است، در دانشگاه رازی کرمانشاه استقرار یافت. این ماژول های نرم‌افزاری، ضمن کمک به برنامه‌ریزی منابع سازمانی، به افزایش شفافیت در نحوه مصرف منابع و پاسخگویی بیشتر به سوالات موجود به مسئولان ذیربط کمک می‌کند.